Имитатор горения свечи на PIC12F629

Имитатор горения свечи на PIC12F629. В лампаде