Миниатюра к проекту Arduino - Орел или Решка на Attiny85

К проекту Arduino — Орел или Решка на Attiny85